Heřmanice v Podještědí

KAMENNÁ SOCHA SV. ROCHA

Restaurátorský záměr

Barokní socha sv. Rocha (18. století) pochází z nárožní niky zaniklého mlýna obce Heřmanice v Podještědí. Původně byl povrch sochy pokryt barevnou polychromií, která se dnes dochovala ve fragmentech v rozsahu přibližně čtvrtiny původní plochy. Stav sochy odpovídá dlouhodobému vystavení v exteriérových podmínkách. Majitelka se proto rozhodla pro její restaurování,  jehož účelem restaurování byla rehabilitace estetické a funkční kvality díla. 

Průběh restaurování

Po transferu sochy do restaurátorské dílny proběhlo zabezpečení fragmentů původní polychromie. Následně byl povrch sochy očištěn a zbaven biologického napadení. Chybějící ruka, odlomené části obličeje a draperie byly doplněny v umělém kameni. Materiál umělého kamene byl svým charakterem a barevností přiblížen originálnímu kamennému materiálu a doplňky byly dále barevně pojednány lokální napodobivou retuší z důvodu sjednocení doplněných partií s originálem. Povrch sochy byl opatřen postřikem biocidního a hydrofobního prostředku za účelem zamezení případnému biologickému napadení a namáhání povrchu sochy změnami vlhkostního režimu.